LanguageOne Davos

LanguageOne Davos is gehuisvest nabij het Nederlands Astmacentrum Davos (NAD) . Wij bieden aan schoolgaande patiënten van het NAD een onderwijsprogramma met de kernvakken Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde aan.

Email

Ons team