Wereldwijd thuis in moedertaalonderwijs

LanguageOne is dè internationale organisatie voor moedertaalonderwijs. Met onze onderwijsprogramma’s krijgen kinderen een stevige basis in de eigen taal en cultuur.

Kinderen, die tijdelijk of langer in een ander land opgroeien, kunnen hun moedertaal beter leren spreken en schrijven met extra onderwijs van LanguageOne. Tijdens de wekelijkse lessen maken kinderen kennis met de Nederlandse taal en cultuur. Eigentijds onderwijs, waar kinderen met plezier leren en dat bijdraagt aan een succesvolle toekomst.

LanguageOne heeft locaties in

  • Europa
  • Azië
  • Midden-Oosten
  • Australië

Onderwijs dat kinderen voorbereidt op een succesvolle toekomst.

Een goede basis voor een geslaagde toekomst
LanguageOne wil kinderen en jongeren die in een internationale omgeving opgroeien een thuisgevoel geven in een (nog) vreemd land. Uitdagend onderwijs in de moedertaal helpt hierbij. Onze leerkrachten zijn vertrouwd in het land van bestemming en zorgen ervoor dat kinderen zich snel thuis voelen, zodat leren leuk en inspirerend is. LanguageOne ervaart dagelijks dat een positief pedagogisch klimaat van vitaal belang is voor een evenwichtige sociaal-emotionele en academische ontplooiing.

Extra onderwijs werkt positief
We werken intensief samen met lokale en internationale scholen en zijn aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland. Met al deze partijen ontwikkelen wij eigentijdse onderwijsprogramma’s, die aansluiten op de lokale en internationale onderwijssystemen. Eigentijds om kinderen te motiveren voor extra onderwijs. En een goede aansluiting versoepelt een overstap bij verhuizing naar bijvoorbeeld Nederland of een andere bestemming.