LanguageOne heeft een transparante en eenvoudige organisatiestructuur met een centraal bureau gevestigd in Voorburg, Nederland. De professionele ondersteuning vanuit één organisatie draagt bij aan samenhang, continuïteit, kwaliteit en zekerheid over de verschillende bedrijfs- en onderwijsprocessen. Zo is het mogelijk een centrale bedrijfsvoering te realiseren met een eenduidig kwaliteitsbeleid en een helder communicatiebeleid met praktische ondersteuning aan de locaties. Wij hebben oog voor lokale verschillen en aanpassing van het beleid op de omstandigheden op de locaties vindt waar nodig plaats. Alle locaties, met uitzondering van Davos, hebben een lokale adviesraad.

Samen met de locatieleiders en leerkrachten vormt de directie in feite een internationaal netwerk van kennis en ervaring dat steeds wordt ingezet voor de ontwikkeling van het best denkbare moedertaalonderwijs. LanguageOne is dan ook een uniek kenniscentrum voor moedertaalonderwijs die de Nederlandse en Vlaamse gemeenschap in het buitenland bedient.