Organisatie

Centraal bureau in Nederland

  • Bestuur, directie en management team
  • Strategie en innovatie
  • Academic development
  • Financiële administratie
  • Marketing en communicatie
  • Human resources

We hebben een transparante en platte organisatiestructuur met een centraal bureau gevestigd in Nederland. De professionele ondersteuning vanuit het centrale bureau draagt bij aan samenhang, continuïteit, kwaliteit en zekerheid over de verschillende bedrijfs- en onderwijsprocessen.
Het centraal bureau bewaakt de bedrijfsvoering, stelt het kwaliteitsbeleid op en ondersteunt de locaties op het gebied van human resources, marketing en communicatie en administratie.


Lokale adviesraad
Wij hebben oog voor lokale verschillen. Soms is een aanpassing van het beleid nodig door de omstandigheden op de locaties. Dat doen we waar dit nodig is. Alle locaties, met uitzondering van Davos, hebben een lokale adviesraad, bestaande uit enkele ouders en waar mogelijk vertegenwoordiging van ambassades, consulaten of bedrijfsleven.


Internationaal netwerk
De directie vormt samen met de locatieleiders en docenten een internationaal netwerk van kennis en ervaring. Dat zetten we in voor de ontwikkeling en verbetering van moedertaalonderwijs.


Lokale teams
Op de locatiepagina’s staat een overzicht van de docenten en locatieleiders per locatie.