College van Advies

Het College van Advies is een klankbordgroep voor het bestuur en de directie van LanguageOne. Met een strategische blik kijkt het college naar de ontwikkeling van de organisatie.

Tevens geeft het college advies vanuit inhoudelijk, economisch en maatschappelijk perspectief. De bijdrage van het college is waardevol en draagt bij aan de ontwikkeling en continuïteit van LanguageOne. De leden hebben een uiteenlopende achtergrond en dat versterkt het College van Advies.


Samenstelling

dr. Hanneke Wentink
lector Functionele Geletterdheid in doorlopende leerlijnen, Hogeschool Edith Stein, Hengelo

dr. Maarten Knoester
bestuurder van Stichting Het Rijnlands Lyceum

drs. Rob Roozenburg
voormalig hoofd team buitenland Inspectie voor het Onderwijs

drs. Roger van Baal
executive director Integra, Singapore

 

Het College van Advies komt twee keer per jaar bijeen.