Missie

Het is onze passie om jongeren kennis bij te brengen, cultureel houvast te bieden, hun talenten te ontwikkelen en zelfvertrouwen te geven. Zo voorzien wij hen van een stevige basis voor toekomstig succes. Binnen een veilig pedagogisch klimaat moedigen we leerlingen aan hun talenten te ontplooien en prikkelen we hun nieuwsgierigheid, zodat zij – waar ook ter wereld – hun plek vinden.

Visie

Bij LanguageOne wordt onderwijs gegeven vanuit de visie dat de ontwikkeling van de moedertaal voor kinderen van vitaal belang is. Beheersing en ontwikkeling van de moedertaal zijn voorwaarden voor een evenwichtige sociaal-emotionele en academische groei.

Moedertaalonderwijs is een belangrijke ondersteuning voor het aanleren van vreemde talen, maar onderwijs in de moedertaal versterkt ook de basis voor taalverwerving in bredere zin. Goede ontwikkeling van de moedertaal geeft cultureel houvast, draagt sterk bij aan de identiteitsontwikkeling, leert kinderen beter te reageren op veranderingen en helpt de re-integratie in (het onderwijs in) eigen land.