Opgroeien met je moedertaal is van vitaal belang

Bij LanguageOne zijn we ervan overtuigd dat de ontwikkeling van de moedertaal voor kinderen van vitaal belang is. Taal is een belangrijke voorwaarde voor een evenwichtige sociaal-emotionele en academische groei van een kind. Met deze visie bieden wij moedertaalonderwijs.

Pluspunten

Moedertaalonderwijs helpt kinderen evenwichtig op te groeien in een onbekend en nieuw land. En het komt goed van pas bij het leren van een nieuwe vreemde taal. Of dit nu de taal van het nieuwe land is of een andere vreemde taal.

Goede ontwikkeling van de moedertaal biedt daarnaast cultureel houvast en versterkt de eigen identiteit van een kind. Het leert kinderen beter te reageren op veranderingen. En is het tijd om terug te keren naar Nederland of een ander land dan helpt het bij de re-integratie op school.

Moedertaalonderwijs helpt kinderen evenwichtig op te groeien in een onbekend en nieuw land.

Ook onszelf dagen we uit

LanguageOne is ambitieus en daagt uit. Ons streven is om wereldwijd een voorbeeld te zijn van kwalitatief, eigentijds moedertaalonderwijs met uitstekende professionals in een inspirerende werkomgeving.
Belangrijke pijlers voor de komende periode zijn:

  •  uitbreiden van het lesaanbod en het werkgebied
  • continu werken aan verbetering van kwalitatief, eigentijds en inspirerend moedertaalonderwijs
  • werken met uitstekende professionals & partners, die zich ook blijven ontwikkelen
  • bieden van goede werkomgeving, waarin we oog hebben voor elkaar
  • onze goede resultaten verduurzamen en continueren

Met deze ambities willen we als LanguageOne werken aan een succesvolle toekomst. Een toekomst waarin wij steeds meer leerlingen wereldwijd een veilig thuis kunnen geven, zodat zij hun talenten vol kunnen ontwikkelen.