LanguageOne is een professionele en internationale organisatie met deskundige medewerkers en unieke ervaring in het geven van moedertaal- en cultuuronderwijs. Uw kind is bij ons wereldwijd thuis in moedertaalonderwijs. Ons team van ervaren en deskundige locatieleiders en leerkrachten beschikt over buitenlandervaring. Dit maakt dat zij zich uitstekend kunnen inleven in de belevings- en ervaringswereld van u als ouders en uw kind.

Wij bieden onze leerlingen onderwijs op maat, passend bij ieders specifieke niveau en achtergrond. Wij hebben jarenlange ervaring met het verzorgen en ontwikkelen van programma’s voor moedertaalonderwijs. Zowel in het primair als het voortgezet onderwijs staat de sociaal-emotionele en academische ontplooiing van uw kind centraal. Wij streven op alle locaties naar een klimaat waarin leerlingen plezier hebben in met elkaar leren. Een plek waar zij intellectueel en creatief worden uitgedaagd en zij hun nieuwsgierigheid op veilige wijze kunnen bevredigen.