Belang van moederonderwijs

Intellectueel

  • Kinderen leren sneller een nieuwe taal op school (vaak Engels)
  • Het is makkelijker om nog een andere vreemde taal te leren
  • Kinderen hebben een grotere kans op academisch succes in de tweede taal
  • Het versterkt de cognitieve ontwikkeling
  • Thuis en op school in de moedertaal op leeftijdsniveau blijven spreken, verhoogt de schoolresultaten

Economisch

  • Uw kind heeft als twee- of meertalige een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt
  • Kinderen kunnen soepeler terugkeren naar het onderwijs in het land van herkomst

Sociaal

  • Het helpt uw kind bij de overgang naar de nieuwe omgeving
  • Stimuleert communicatie en kinderen houden een nauwere band met hun familie
  • Uw kind krijgt een positiever zelfbeeld met erkenning en waardering van cultuur en afkomst