Definitie

Wij denken bij het begrip moedertaal aan meer dan één definitie, bijvoorbeeld:

  • Het is de taal die je als kind het eerst leert
  • Het is de taal die je het beste kent
  • Het is de taal waarmee jij je identificeert of waar anderen jou mee identificeren
  • Het is de taal waarop je terugvalt in emotionele situaties

Taal die je als kind leert
De taal die je tijdens je jeugd leert, zonder formeel taalonderwijs, noemen we vaak moedertaal. Belangrijk hierbij is het taalgevoel dat je zo ontwikkelt. In deze taal heb je een grote intuïtie over wat je wel en niet in de taal kan zeggen.

Taal van emoties
De moedertaal wordt ook vaak gebruikt als taal van emoties. In een moeilijke situatie of bij een emotionele gebeurtenis grijpen mensen terug op hun moedertaal. Het is dan belangrijk om goed uiting te geven aan wat je voelt of denkt.

Elke taal is uniek en een afspiegeling van de eigen cultuur, gewoontes en identiteit.