Kwaliteit met een hoofdletter K

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Onze ouders kunnen erop vertrouwen dat het onderwijs van LanguageOne van uitstekend niveau is. De kwaliteit van ons onderwijs is kwaliteit met een hoofdletter K!

Dagelijks zetten we ons in om het hoge kwaliteitsniveau te handhaven. Wij vertellen graag wat dit voor ons betekent en u kunt dit ook teruglezen in de rapportages van de Inspectie van het Onderwijs.

Voor veel leerlingen is LanguageOne ‘even thuiskomen’.

Wij werken alleen met deskundige docenten en leerkrachten
Wij werken uitsluitend met bevoegde en deskundige docenten en leerkrachten. Onze locatieleiders hebben allemaal buitenlandervaring. Onze mensen begrijpen uitstekend wat gezinnen, en vooral uw kind, meemaakt bij de verhuizing naar een nieuw land. Wij kunnen daardoor goed inspelen op de individuele behoeften van uw kind. Ons team krijgt regelmatig bijscholing op zowel individuele basis als tijdens gezamenlijke bijeenkomsten.

Wij laten onze programma’s toetsen
Onze onderwijsprogramma’s, processen, materialen en onze medewerkers worden regelmatig getoetst. Voor ons is het daarbij vanzelfsprekend dat wij steeds checken of niet alleen uw kind maar ook wij onze doelen bereiken. Steeds stellen wij onszelf de vraag hoe we het onderwijs verder kunnen verbeteren. Jaarlijks stellen we in de zomer met elkaar de ontwikkelpunten vast voor het komende schooljaar en na afloop evalueren we dat met elkaar.

Bewaking door de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs
De Nederlandse Inspectie van het Onderwijs bewaakt en houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert scholen en instellingen deze kwaliteit te verbeteren. Alle locaties van LanguageOne zijn voor de Nederlandse taalprogramma’s geaccrediteerd door de Inspectie van het Onderwijs. Minimaal een keer per vier jaar worden onze locaties bezocht. De Inspectie voert dan een kwaliteitsonderzoek (KO) uit. De meest actuele kwaliteitsonderzoeksrapportages van LanguageOne zijn te vinden op de locatiepagina’s.


Reactie inspectie

“De Inspectie concludeert dat het NTC onderwijs van LanguageOne van voldoende tot goede kwaliteit is. Bij het onderwijzen en leren springen de ondersteunende pedagogische benadering en de goede organisatie van het onderwijs er in positieve zin uit. De beschikbare lestijd wordt efficiënt besteed en de leerlingen zijn goed bij de lessen betrokken. De kwaliteitszorg is eveneens in orde.”

Klachten
Heeft u een klacht of bent u ontevreden over ons onderwijs of een medewerker, dan kunt u contact opnemen met de locatieleider. Als een passende oplossing uitblijft, dan benadert u de directie van LanguageOne in Nederland. In het geval dat de aard van de klacht onderling overleg niet toestaat of wanneer de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan een beroep worden gedaan op onze klachtenregeling. De klachtenregeling van LanguageOne is grotendeels gebaseerd op het voorbeeldreglement van Stichting NOB van maart 2006 en geldt voor al onze locaties en voorzieningen.


Downloads

Klachtenregeling LanguageOne