Wat is moedertaalonderwijs?

Voordat we uitleggen wat moedertaalonderwijs is, is het goed om te begrijpen waarom taal zo’n belangrijk element vormt in onze ontwikkeling. Zeker als we tijdelijk of langer in een ander land wonen, werken en opgroeien.

Taal is het instrument waarmee we communiceren met anderen; waarmee we denken, analyseren en ons verhouden tot andere mensen en verschijnselen. Daarmee vormt taal de basis voor:

  • zelfbewustzijn
  • zingeving
  • intellectuele ontwikkeling
  • ontwikkeling van de identiteit

De ontwikkeling van de moedertaal is van vitaal belang voor kinderen.

Van vitaal belang
Elke taal is uniek en een afspiegeling van de eigen cultuur, van eigen gewoontes en van een identiteit. Een goede beheersing en kennis van de moedertaal is voor de ontwikkeling van een kind van vitaal belang. Moedertaalonderwijs ondersteunt die ontwikkeling als kinderen tijdelijk of langer in een vreemd land wonen en opgroeien. En dat biedt veel voordelen. Moedertaalonderwijs is een aanvulling op het reguliere lesprogramma op een lokale of internationale school, waar ook ter wereld.

Op maat voor elke leerling
Uw kind krijgt les in een kleine groep. We kijken naar het specifieke niveau, achtergrond en leeftijd van iedere leerling. Daar passen wij ons onderwijs op aan. Wij hebben jarenlange ervaring met het verzorgen en ontwikkelen van programma’s voor moedertaalonderwijs. Zowel in het primair als het voortgezet onderwijs staat de sociaal-emotionele en academische ontplooiing van uw kind centraal.

Met plezier leren
Leren is leuk, als je het met plezier en enthousiasme doet. En natuurlijk is uw kind, na een lange dag op school, wel even toe aan iets anders. Onze docenten werken op alle locaties naar een omgeving, waar kinderen plezier hebben èn met elkaar leren. Wij dagen uw kind intellectueel en creatief uit.

Professioneel onderwijs
LanguageOne is een professionele en internationale organisatie met deskundige medewerkers. Elke locatie heeft een team van ervaren en deskundige locatieleiders en docenten met ervaring in het buitenland. Dit maakt dat zij zich uitstekend kunnen inleven in de belevings- en ervaringswereld van u als ouders en uw kind.

languageone-moedertaalonderwijs