NTC-niveau

Als school voor de Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) zijn er verschillende richtingen voor het primair onderwijs en drie doelen voor het voortgezet onderwijs.


Primair onderwijs

Richting 1

  • De leerling spreekt thuis overwegend Nederlands met daarnaast mogelijk andere talen.
  • De leerling heeft het niveau van leeftijdgenoten in Nederland.
  • Als de leerling zich zo blijft ontwikkelen, zal hij op 12-jarige leeftijd minimaal het referentieniveau 1F beheersen.

Richting 2

  • De leerling spreekt thuis in de regel Nederlands, maar een andere taal is dominant.
  • De leerling heeft een achterstand van maximaal 2 jaar op leeftijdsgenoten in Nederland.
  • Als de leerling zich zo blijft ontwikkelen zal hij op uiterlijk 14-jarige leeftijd het referentieniveau 1F beheersen.

Richting 3

  • De leerling die vrijwel geen Nederlands spreekt en dit als nieuwe taal moet aanleren.
  • De leerling heeft een achterstand van meer dan twee jaar op leeftijdsgenoten in Nederland.
  • Of en wanneer de leerling het referentieniveau 1F beheerst, verschilt per individuele leerling.
  • Alleen bij voldoende aanmeldingen kan er NTC Richting-3 onderwijs worden aangeboden.

Voortgezet onderwijs

Doel 1   Terugkeer onderwijs in Nederland
Het onderwijs is gericht op terugkeer naar het voortgezet onderwijs in Nederland. Belangrijk is daarom dat de lesstof goed aansluit en in lijn is met de kerndoelen van de onderbouw (jaar 1, 2 en 3) en exameneisen voor vmbo-t, havo of vwo van de Nederlandse taal en cultuur.

Doel 2   Certificaat Nederlands (internationaal)
Dit programma richt zich op het certificaat voor het vak Nederlands in een internationaal curriculum, zoals het International Baccalaureaat (language A1 en A2) en IGCSE, CNaVT of AICE. Hiermee kan uw kind doorstromen naar internationaal vervolgonderwijs, hbo of universitair onderwijs in Nederland. Daarbij geeft het IB (A1) toelating op universitair niveau en het IGCSE toelating op hbo-niveau.

Doel 3   Bijhouden Nederlandse taal
De focus ligt hier op het bijhouden van de Nederlandse taal. We streven daarbij naar een zo hoog mogelijk niveau van mondelinge taalvaardigheid. De kerndoelen volgen we op afstand. In dit geval spreekt uw kind thuis wel Nederlands, maar is een andere taal dominant. In het onderwijs ligt daarom de nadruk op mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. Aan het einde willen we dat de leerling het certificaat haalt voor Nederlands als Vreemde Taal, volgens het Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs.