Onderwijsprogramma met taal en cultuur

De meeste Nederlandse scholen in het buitenland zijn Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) scholen. Dit geldt ook voor LanguageOne. Als NTC school geven wij les aan kinderen tot 18 jaar in het primair en voortgezet onderwijs.

  • Les in Nederlandse taal
  • Les in Nederlandse cultuur
  • Ongeveer 3 uur per week
  • Na of onder schooltijd
  • In schoolgebouw van lokale of internationale school

Onze programma’s zijn gebaseerd op de doelen van het Ministerie van Onderwijs (NL)

Les in Nederlandse taal
We besteden tijdens taal aandacht aan diverse onderwerpen, zoals woordenschat, technisch en begrijpend lezen, spelling, mondelinge vaardigheid en schrijven. Voor het ontwikkelen van de moedertaal is het noodzakelijk dat uw kind ook thuis veel Nederlands spreekt of leest.

Les in Nederlandse en Vlaamse cultuur
Naast de Nederlandse taal werken we met uw kind aan de verschillende aspecten van de Nederlandse en Vlaamse cultuur. Denk hierbij aan de Kinderboekenweek, Koningsdag of Sinterklaas.

Samen aan de slag
In de lessen presenteren we een rijk aanbod van lesstof. Via verschillende didactische werkvormen versterken we de motivatie en het leerplezier. Een klassikale instructie wordt gevolgd door een duo-, groeps- of individuele opdracht, waarbij we rekening houden met onderlinge niveauverschillen. In de groep gaan we veel samen aan de slag. Het werkt motiverend en geeft uitzicht op goede resultaten.

Toetsen en leerlingvolgsysteem
We werken voor resultaat en dus volgen we de ontwikkeling van uw kind met het Cito-leerlingvolgsysteem. Leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs bereiden we voor op een Nederlands of internationaal erkend examen met diploma.

Gemêleerde groepen
Een Nederlandse school in het buitenland heeft een specifiek karakter. De verschillen tussen de kinderen in één groep zijn groot. De docent is gewend om met een gemêleerde groep te werken en onderwijs op maat te geven.

In één groep kunnen leerlingen zitten die

  • net uit Nederland of België komen
  • nog nooit op een school in Nederland of België hebben gezeten
  • slechts één ouder hebben die de Nederlandse taal beheerst

Extra begeleiding of versnellen
Heeft uw kind meer moeite met de lesstof, dan kunnen we ook lesstof herhalen of verrijken. Verder gebruiken wij methodes waarmee kinderen ook zelfstandig en op hun eigen niveau aan de slag kunnen. En als een leerling leerachterstand heeft dan maken we een specifiek handelingsplan.