Plaatsing en aanmelding

Elke locatie van LanguageOne is uniek en heeft een eigen plaatsingsbeleid. We hanteren wel een algemeen kader voor plaatsing, dat voor elke locatie van toepassing is.

Algemeen kader voor plaatsing

  • Uw kind is minimaal drie jaar oud
  • Uw kind spreekt Nederlands
    Kinderen die nog Nederlands moeten leren spreken of waarvan het taalniveau meer dan twee jaar achterloopt op leeftijdsgenoten kunnen wij niet plaatsen.
  • Thuis wordt Nederlands gesproken door ten minste één ouder
  • Ouders creëren een rijk taalaanbod (voorlezen, Nederlandse liedjes, tv etc.)
  • Uw kind kan het hele jaar geplaatst worden
  • In overleg kunnen we ook een proefperiode afspreken
  • Een Nederlandse of Belgische nationaliteit is geen vereiste

Samenstellen groep
Wij streven ernaar de groepen zo homogeen mogelijk samen te stellen. Het beleid ten aanzien van de groepsgrootte is afhankelijk van het niveau in de groep. De maximale groepsgrootte bedraagt 16 leerlingen.

Aanmelding
U kunt uw kind digitaal aanmelden via de locatiepagina’s. Daarna neemt de locatie contact met u op en volgt eventueel een intakegesprek met de locatieleider of docent van het kind. Kinderen die bij aanmelding een jaar of langer geen Nederlandse (NTC) les hebben gevolgd, krijgen een toelatingstest. Samen met u als ouder kijken we in welke jaargroep uw kind geplaatst kan worden.

Per locatie is in de schoolgids extra informatie over het plaatsingsbeleid en de aanmeldingsprocedure te vinden.