Publicaties

Nieuwe lesprogramma en pedagogische benadering
LanguageOne heeft een nieuw moedertaalprogramma ontwikkeld gebaseerd op internationale onderwijsmethodes. Onze nieuwe aanpak stimuleert interactie tussen de leerlingen en vergroot het leerplezier. In deze whitepaper zijn de kernpunten in een LanguageOne les, de pedagogische hulpmiddelen en onze programmavarianten uiteen gezet.

Jaarverslag
Het jaarverslag van LanguageOne is nu beschikbaar (in het Engels). In het jaarverslag kijken we terug op een prachtig jaar vol belangrijke ontwikkelingen, onze resultaten, en we blikken vooruit naar onze doelstellingen en plannen voor de komende jaren.

Schoolplan
Het huidige schoolplan geeft een beschrijving van het beleidskader over de periode 2016-2020 en is een leidraad voor LanguageOne. Het geeft de weerslag van besprekingen binnen de directie en bestuur, van werkconferenties, van besprekingen met de Inspectie, Stichting NOB en overige stakeholders. Tevens is het schoolplan tot stand gekomen na besprekingen binnen de teams van de vestigingen en in afstemming met de lokale partners.

 


Schoolgidsen en rapporten van de Inspectie van het Onderwijs vindt u op de locatiepagina’s.


Downloads

Annual Report 2015-2016