Samenwerking zit in ons DNA

Het succes van LanguageOne is o.a. gebouwd op onze samenwerking. We doen dat door intensief samen te werken op school met de kinderen èn met al onze partners. We delen onze kennis met elkaar en zo bouwen we verder aan toekomstig succes. Samenwerken zit in het DNA van LanguageOne.

Onderwijsnetwerk
En met wie werken we allemaal samen? Met onze leerlingen, ouders, onze medewerkers, nationale en internationale scholen en overige organisaties Met onze partners vormen wij een internationaal onderwijsnetwerk en een uniek kenniscentrum voor moedertaalonderwijs. Wereldwijd weten wij elkaar te vinden om kennis en ervaringen uit te wisselen om zo ons onderwijs continu te verbeteren.

Goede aansluiting
LanguageOne bundelt de krachten met vooraanstaande internationale scholen en overige partners. Met deze partijen ontwikkelen wij eigentijdse onderwijsprogramma’s die aansluiten op nationale en internationale onderwijssystemen. Dit ondersteunt een soepele re-integratie bij verhuizing naar het thuisland of bij vertrek naar een andere bestemming.

Partnerscholen
In verschillende landen werken wij intensief samen met lokale en internationale scholen, waar onze leerlingen dagelijks les hebben. Wij vinden een goede aansluiting en integratie met ons onderwijs belangrijk voor de kinderen.